Cách cài đặt phần mềm LOGO! Soft Comfort V8.1 - LOGO PLC

Cách cài đặt phần mềm LOGO! Soft Comfort V8.1 - LOGO PLC

Phần mềm lập trình PLC LOGO! Soft Comfort V8.1. QThang xin chia sẻ với anh em link download và cách cài đặt phần mềm LOGO phiên bản mới nhất, tích hợp các loại LOGO mới nhất! (Hỗ trợ Windows 10)Download phần mềm:
+ Windows 32bit: Link tốc độ cao | Link Fshare | OneDrive | Link dự phòng
+ Windows 64bit: Link tốc độ cao | Link Fshare | OneDrive | Link dự phòng
Pass giải nén: www.qthang.net


Hướng dẫn cài đặt:
Bước 1: Giải nén file tải về.
Bước 2: Cài đặt file "1_SetupLOGOSoftComfort7x.." (.. là x86 hoặc x64)


Bước 3: Mở phần mềm LOGO!Soft Comfort V7 (bắt buộc)


Bước 4: Tắt phần mềm LOGO!Soft Comfort V7


Bước 5: Cài đặt file "2_Setup_upgrades_update_v8.1x.." đến finish để hoàn thành cài đặt.


Video hướng dẫn

qy9HdynGNNg
Chúc các bạn thành công!


www.qthang.net
Cách cài đặt phần mềm LOGO! Soft Comfort V8.1 - LOGO PLC
4/ 5
Oleh
Đăng nhận xét