Matlab R2017b - Hướng dẫn cài đặt - Full Crack

Matlab R2017b - Hướng dẫn cài đặt - Full Crack

QThang chia sẻ đến các bạn link download, cách cài đặt và crack phần mềm MATLAB R2017b. Và MATLAB là gì? MATLAB là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks. Matlab cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác.


Yêu cầu hệ thống: (chỉ hỗ trợ Windows x64)

  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows 7 SP1
Xem thêm: System Requirements for MATLAB R2017b

Link download phần mềm MATLAB R2017b + Crack

- Link tốc độ cao: Google Drive | Link FshareOneDrive | Link dự phòng
- Password: www.qthang.net

Hướng dẫn cài đặt và crack active

Các bạn xem video bên dưới để xem cách cài đặt và crack active phần mềm MATLAB R2017b. QThang chia sẻ đến bạn 2 cách để crack active:

1) Standalone (khuyên dùng):
- Lựa chọn "Use a File Installation Key" và cung cấp FIK bên dưới:
  • 09806-07443-53955-64350-21751-41297
  • 40236-45817-26714-51426-39281 (Matlab Production Server) 
- Sau khi cài đặt xong, coppy và dán đè thư mục "bin" tương ứng vào thư mục cài đặt Matlab
- Sử dụng "license_standalone.lic" khi được hỏi bản quyền crack active.

2) Floating license (network license server):
- Lựa "Use a File Installation Key" và cung cấp FIK sau đây
  • 31095-30030-55416-47440-21946-54205
  • 57726-51709-20682-42954-31195 (Matlab Production Server) 
- Sau khi cài đặt xong, coppy và dán đè thư mục "bin" tương ứng vào thư mục cài đặt Matlab
- Sử dụng license_server.lic khi được hỏi bản quyền crack active.

Chú ý: Insert DVD2 cùng tên ổ với DVD1 rồi mới bấm OK (Ví dụ: ổ DVD1 là "G" thì DVD2 cũng là "G")

Video hướng dẫn

6o10ZU6bXjk

Kết luận

Vậy là tôi đã hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và crack phần mềm Matlab R2017b. Nếu có vấn đề gì khác hãy comment bên dưới hoặc tham gia nhóm AE Tự Động Hóa để cùng chia sẻ và trợ giúp.

www.qthang.net

Matlab R2017b - Hướng dẫn cài đặt - Full Crack
4/ 5
Oleh
Đăng nhận xét