Upload ảnh

Đây là trang giúp bạn upload ảnh lên imgur.com. Có 2 cách để upload ảnh:
  • Up ảnh từ máy tính của bạn.
  • Up ảnh từ liên kết hình ảnh.

Image
loading...
Select
Chọn ảnh
ResetLàm mới


✦ Up ảnh tại đây và chèn ảnh theo mẫu: [img]Link-ảnh[/img]
✦ Nếu lỗi không download được, vui lòng để lại bình luận để được hỗ trợ nhé 😉

0 nhận xét
Sort by